Технічний переклад

Повернутись до блогу

Сьогодні розповімо вам про один з найскладніших напрямків перекладу.

Технічний переклад — переклад, що використовується для обміну спеціальною науково-технічною інформацією між людьми, що говорять різними мовами. При спрощеному підході під технічним перекладом розуміють переклад технічних текстів. В основі технічного перекладу лежить формально-логічний (колективний) стиль, який характеризується точністю, неемоційністю та безособовістю.

В залежності від форм (способів) обробки вихідного тексту перекладачем виділяються різні види технічного перекладу:

повний письмовий переклад (основна форма технічного перекладу)

реферативний переклад

анотаційний переклад

переклад заголовків

усний технічний переклад (наприклад, для правильного використання іноземного обладнання на великому промисловому підприємстві)

А ви здійснюєте технічний переклад? Які виникають складнощі при його здійсненні?